Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Aj keď bol piatok 13.03.2015, k nám na besedu prišla renomovaná spisovateľka pani Marta Hlušíková. V tomto roku jej vyšla nová kniha “Vežovníček”. Deti ju zasypali otázkami nielen o tejto knihe ale aj o tom ako a kde berie námety na svoje knihy, o jej psíkovi a ešte o všeličom, čo ich napadlo. Potom sme sa presunuli do ZŠ M. R. Štefánika. Tu si okrem besedy deti prečítali svoje výtvory, ktoré im teta Marta posúdila a sľúbila im, že príde aj na budúci rok.

Image 043
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 043
Image 042
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 042
Image 041
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 041
Image 040
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 040
Image 039
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 039
Image 038
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 038
Image 037
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 037
Image 036
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 036
Image 035
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 035
Image 034
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 034
Image 033
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 033
Image 032
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 032
Image 031
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 031
Image 030
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 030
Image 029
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 029
Image 028
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 028
Image 027
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 027
Image 026
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 026
Image 025
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 025
Image 024
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 024
Image 023
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 023
Image 022
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 022
Image 021
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 021
Image 020
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 020
Image 019
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 019
Image 018
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 018
Image 017
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 017
Image 016
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 016
Image 015
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 015
Image 014
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 014
Image 013
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 013
Image 012
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 012
Image 011
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 011
Image 010
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 010
Image 009
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 009
Image 008
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 008
Image 007
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 007
Image 006
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 006
Image 005
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 005
Image 004
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 004
Image 003
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 003
Image 002
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 002
Image 001
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 001
Image 044
Beseda s Martou Hlušíkovou Image 044
 
 

 Komentáre