Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica pripravila na 20. februára 2015 „Večer s Vladom Sadílekom“, pri príležitosti jeho 70. narodenín, ktoré oslávil 20.januára 2015. Na oddelení náučnej literatúry sa zišli divadelníci, priaznivci a známi, ktorí si pospomínali na spoluprácu s ním ako recitátorom, hercom aj režisérom. Veselo, vážne aj kriticky sa k danej problematike, životu a kultúre v meste vyjadril aj sám oslávenec. Po osobných gratuláciách sa rozprúdila voľná debata medzi zúčastnenými. Do budúcich rokov mu želáme pevné zdravie a čas na plodnú prácu.

Image 044
Večer s Vladom Sadílekom Image 044
Image 043
Večer s Vladom Sadílekom Image 043
Image 042
Večer s Vladom Sadílekom Image 042
Image 041
Večer s Vladom Sadílekom Image 041
Image 040
Večer s Vladom Sadílekom Image 040
Image 039
Večer s Vladom Sadílekom Image 039
Image 038
Večer s Vladom Sadílekom Image 038
Image 037
Večer s Vladom Sadílekom Image 037
Image 036
Večer s Vladom Sadílekom Image 036
Image 035
Večer s Vladom Sadílekom Image 035
Image 034
Večer s Vladom Sadílekom Image 034
Image 033
Večer s Vladom Sadílekom Image 033
Image 032
Večer s Vladom Sadílekom Image 032
Image 031
Večer s Vladom Sadílekom Image 031
Image 030
Večer s Vladom Sadílekom Image 030
Image 029
Večer s Vladom Sadílekom Image 029
Image 028
Večer s Vladom Sadílekom Image 028
Image 027
Večer s Vladom Sadílekom Image 027
Image 025
Večer s Vladom Sadílekom Image 025
Image 026
Večer s Vladom Sadílekom Image 026
Image 024
Večer s Vladom Sadílekom Image 024
Image 023
Večer s Vladom Sadílekom Image 023
Image 022
Večer s Vladom Sadílekom Image 022
Image 021
Večer s Vladom Sadílekom Image 021
Image 020
Večer s Vladom Sadílekom Image 020
Image 019
Večer s Vladom Sadílekom Image 019
Image 018
Večer s Vladom Sadílekom Image 018
Image 017
Večer s Vladom Sadílekom Image 017
Image 016
Večer s Vladom Sadílekom Image 016
Image 015
Večer s Vladom Sadílekom Image 015
Image 014
Večer s Vladom Sadílekom Image 014
Image 013
Večer s Vladom Sadílekom Image 013
Image 012
Večer s Vladom Sadílekom Image 012
Image 011
Večer s Vladom Sadílekom Image 011
Image 010
Večer s Vladom Sadílekom Image 010
Image 009
Večer s Vladom Sadílekom Image 009
Image 008
Večer s Vladom Sadílekom Image 008
Image 007
Večer s Vladom Sadílekom Image 007
Image 006
Večer s Vladom Sadílekom Image 006
Image 004
Večer s Vladom Sadílekom Image 004
Image 005
Večer s Vladom Sadílekom Image 005
Image 003
Večer s Vladom Sadílekom Image 003
Image 002
Večer s Vladom Sadílekom Image 002
Image 001
Večer s Vladom Sadílekom Image 001
 
 

 Komentáre