Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica participovala na kult. podujatí: Beheimov poeticko – prozaický Lučenec 2015. Matkou tohto podujatia bola pani Mgr. Ingrid Miklóšová a jej jazyková škola - nemecký jazyk. Na prehliadke poézie a prózy sa zúčastnilo sedem recitátorov. Okrem nich sme si vypočuli krásne melódie v podaní klaviristu Ivana Ladoša. Prvé prekvapenie bol prednes básne v podaní dospelej osoby. Druhé prekvapenie nám pripravil predseda poroty pán Charlie Loercher zo Švajciarska - predniesol krásnu baladu a nakoniec sa z lásky k nemeckému jazyku vyznal prekladateľ. Keďže toto bol 1. ročník, všetci zúčastnení prejavili záujem aj o jej 2. ročník tejto súťaže.

 
 

 Komentáre