Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V roku 2014 uplynulo 100 rokov od atentátu na arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este a následného vypuknutia prvej svetovej vojny. Novohradská knižnica pri tejto príležitosti usporiadala 15.10. 2014 prednášku s pracovníkom Novohradského múzea Mgr. Štefanom Chrastinom, ktorý formou prezentácie oboznámil prítomných študentov nielen s príčinami a dôsledkami konfliktu, ale aj o jeho dopade na naše mesto a región.

 
 

 Komentáre