Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie usporiadala Novohradská knižnica besedu s politológom doc.PhDr. Martinom Klusom, PhD., ktorá sa uskutočnila 15.10.2014 v priestoroch náučného oddelenia našej knižnice. Predmetom besedy bola demokracia, voľby, verejná politika a jej význam a vplyv na náš každodenný život.

 
 

 Komentáre