Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, podujatia organizovaného v 49 štátoch, usporiadala Novohradská knižnica v spolupráci Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, 19. 9.2014 besedu "Lučenecká secesia a jej podoby". Prednášajúcou bola kunsthistorička Mgr. Andrea Moravčíková, ktorá zaujímavou a podnetnou formou upriamila pozornosť študentov a širokej verejnosti na stavebné pamiatky nášho mesta, ako aj osobnosť zatiaľ nedoceneného architekta Oskara Winklera.

 
 

 Komentáre