Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...„Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery a pozície istoty, obrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier... Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme... Novohradská knižnica v spolupráci s občianskym združením Celé Slovensko číta deťom (CSČD) a Mestom Lučenec, zorganizovala dňa 16.09.2014 o 09.00 hod. v rámci projektu CSČD v Dome kultúry B.S. Timravy, krásne podujatie pod názvom Lučenec číta deťom. Tento krát čítajúcimi neboli deti, boli v pozícii vďačných poslucháčov a divákov. Čítajúcimi boli primátorka mesta, Alexandra Pivková, spisovatelia Hana Košková a Peter Gajdošík, riaditeľka knižnice, Daša Filčíková a prezidentka nadácie CSČD herečka, dramaturgička Viera Kučerová. Podľa ohlasu detí a tých bolo požehnane, napočítali sme ich viac ako 220, najväčší ohlas mali knižky Guľko Bombuľko, Smelý zajko v Afrike ale aj krásna poézia autora Milana Rúfusa, Mechúrik Košťúrik, ktorú čítala Vierka Kučerová. Dá sa však povedať, že podľa hlasného, doslova burácajúceho potlesku sa deťom páčili všetky úryvky z kníh, ktoré naši dospelí čítali. Celým programom nás sprevádzala producentka Ivana Janáková. Sála domu kultúry bola zaplnená nadšenými a vďačnými poslucháčmi škôl a školských zariadení mesta. Hudobným doprovodom nás sprevádzali žiaci hudobného odboru ZUŠ Novohradská 2, Lučenec, mladá talentovaná speváčka, huslista a gitarista. Úlohou čítajúcich bolo prečítať text, cca 4 – 5 minút zo svojej najobľúbenejšej knihy detstva a porozprávať zaujímavý príbeh viažuci sa k obdobiu detstva, pričom nám všetkým išlo o spoločný cieľ, vrátiť nás všetkým ku knihám, k ich kráse, nežnosti, fantázii, vrátiť nás k sebe, k spoločne prežitým chvíľam, malých i veľkých, kedy máme možnosť predstavovať si, tvoriť, zdokonaľovať sa, inšpirovať, učiť sa novým veciam, iným pohľadom. Tento projekt sa deťom veľmi páčil, boli nadšené a patrične nám to aj dali na vedomie. Zábavnou formou sa nám spoločne podarilo upútať pozornosť detí a získať si ich sympatie aj keď len na malú chvíľočku z ich uponáhľaného dňa a života. Myslím si, že toto sa nám dňa 16.09.2014 v Lučenci podarilo.

Image 106
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 106
Image 105
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 105
Image 104
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 104
Image 103
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 103
Image 102
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 102
Image 101
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 101
Image 107
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 107
Image 108
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 108
Image 109
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 109
Image 110
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 110
Image 111
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 111
Image 112
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 112
Image 113
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 113
Image 114
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 114
Image 115
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 115
Image 100
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 100
Image 099
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 099
Image 098
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 098
Image 097
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Image 097
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
Vladimir Veverka
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom Vladimir Veverka
 
 

 Komentáre