Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...K svetu rozprávok a detskej knihy patria neodmysliteľne aj ilustrácie. Veď ako inak možno zaujať pozornosť detského čitateľa, aby siahol po rozprávkovej knihe? V rámci našich menších výstav na galérii náučného oddelenia Novohradskej knižnice sme preto usporiadali výstavu rozprávkových kníh slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. Výstava sa konala v priebehu mája a augusta a stretla sa s pozitívnych ohlasom predovšetkým u našich najmenších čitateľov.

 
 

 Komentáre