Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Redakcia časopisu ZEM & VEK v rámci svojho turné ZEM & VEK Tour V po Slovensku zavítala 25.6.2014 aj do Lučenca, kde sa na náučnom oddelení Novohradskej knižnicestretli s našimi čitateľmi ako aj širokou verejnosťou. Šéfredaktor Tibor Eliot Rostas spolu s redakciou predstavili svoj časopis a diskutovali o aktuálnom dianí a súvislostiach. O úspechu Zem a vek tour svedčí aj množstvo záujemcov o alternatívne spravodajstvo a s odlišným pohľadom na dianie doma i vo svete, ktorí sa zúčastnili tejto podnetnej diskusie.

 
 

 Komentáre