Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Banskobystrický samosprávny kraj, Spolok slovenských knihovníkov - Krajská pobočka Banskobystrického kraja, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, usporiadali pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku dňa 30. marca 2011 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene slávnostné podujatie, "Deň knihovníkov BBSK". Medzi ocenené zamestnankyne/knihovníčky patria aj kolegyne Novohradskej knižnice v Lučenci, pani Katarína Eliášová, regionálna metodička NKLC a pani Hana Ráczová, ekonómka NKLC.

Touto cestou im ešte raz srdečne gratulujeme, kolektív zamestnancov NKLC

 
 

 Komentáre