Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 07.04.2014 sa v priestoroch galérie náučného oddelenia Novohradskej knižnice, uskutočnila vernisáž výstavy diel známeho scénografa a výtvarníka Dušana Krnáča pod názvom Totalcomics. Vernisáže sa zúčastnili mimo iných aj Kinga Szabóová spolu s Arpádom Szabóom, v doprovede žiakov z CZUŠ, ktorí sa postarali o hudobný program počas vernisáže. Na oslávenca čakala okrem torty a občerstvenia aj výborná nálada a množstvo priateľov, ktorí spolu s ním zdieľali radosť z príjemného stretnutia. Vernisáž sa uskutočnila s podporou grantu KomPrax od IUVENTY zásluhou našej bibliografky pani Zory Nagyovej.

 
 

 Komentáre