Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 25.04.2014 sa v Novohradskej knižnici na oddelení náučnej literatúry uskutočnila beseda spojená s krstom bibliografie RNDr. Jozefa Klindu. Krstnými rodičmi boli Ing. Vladimír Mužila a Mgr. Iveta Kaczárová, ktorí pokrstili bibliografiu čerstvou zelenou vetvičkou. Súčasťou celej slávnostnej akcie bolo aj predstavenie Geoparku Novohrad – Nógrád s pútavou prezentáciou, úzko spojené s príhovorom RNDr. Jozefa Puntigána. Množstvo zaujímavých informácií o práci Jozefa Klindu a jeho tvorbe, zaujali študentov Gymnázia B.S.Timravy a rovnakou mierou aj pozvaných hostí. Akcia priblížila enviropríbehy a časť publikácií, ktoré napísal tento výnimočný človek. Bola dôkazom toho, že prívlastok Enviroguru ale aj Envirolegenda mu právom patrí.

Image 027
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 027
Image 026
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 026
Image 025
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 025
Image 024
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 024
Image 023
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 023
Image 022
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 022
Image 021
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 021
Image 020
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 020
Image 019
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 019
Image 018
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 018
Image 017
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 017
Image 016
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 016
Image 015
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 015
Image 014
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 014
Image 013
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 013
Image 012
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 012
Image 011
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 011
Image 010
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 010
Image 009
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 009
Image 008
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 008
Image 007
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 007
Image 006
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 006
Image 005
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 005
Image 004
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 004
Image 003
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 003
Image 002
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 002
Image 001
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 001
Image 028
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 028
Image 029
Jozef Klinda - Životné prostredie a environmentalistika Image 029
 
 

 Komentáre