Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Klára a iglu – stretnutie s Klárou, to je názov besedy so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou, ktorá knižnicu navštívila dňa 10.04.2014 a porozprávala žiakom základných škôl a klientom domova sociálnych služieb o tom, čo ju viedlo k napísaniu kníh pre deti pod názvom Klára a mátohy a Klára a iglu.

 
 

 Komentáre