Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 25.03.2014 sa v KKĽŠ uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja. Za regionálnu kultúrnu inštitúciu, Novohradská knižnica bola ocenená dlhoročná knihovníčka Útvaru knižnično - informačných fondov, pani Ľubica Miadoková. Za obecné knižnice územného obvodu Lučenec a Poltár bola ocenená pani Anna Murínová - profesionálna knihovníčka Miestnej ľudovej knižnice v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár.

V mene kolektívu zamestnancov Novohradskej knižnice, oceneným gratulujem, Daša Filčíková

 
 

 Komentáre