Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 10.1.2011 sa v priestoroch Novohradskej knižnice na oddelení náučnej literatúry uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy : Biblia včera, dnes a zajtra. Po úvodnom vystúpení detí zo štátnej ZUŠ sa nám prihovorila riaditeľka Novohradskej knižnice PhDr. Mgr. Daša Filčíková, po jej príhovore nám výstavu bližšie priblížil Petr Hamrózi, kde nám predstavil posolstvo biblie vo vybraných mestách a obciach Českej a Slovenskej republiky. Prednosta Obvodného úradu v Lučenci RNDr. Peter Gottreich ocenil unikátnosť putovnej výstavy a návštevníci si mohli prehliadnuť historické biblie a súvisiace exponáty aj s možnosťou zakúpenia vybratých titulov biblií v galérii Novohradskej knižnice, a mohli sa zapojiť do súťaže o hodnotné ceny.

Image 181
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 181
Image 180
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 180
Image 179
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 179
Image 178
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 178
Image 177
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 177
Image 176
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 176
Image 175
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 175
Image 174
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 174
Image 173
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 173
Image 172
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 172
Image 171
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 171
Image 170
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 170
Image 169
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 169
Image 168
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 168
Image 167
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 167
Image 166
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 166
Image 165
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 165
Image 164
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 164
Image 163
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 163
Image 162
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 162
Image 161
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 161
Image 160
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 160
Image 159
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 159
Image 158
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 158
Image 157
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 157
Image 156
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 156
Image 155
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 155
Image 154
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 154
Image 153
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 153
Image 152
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 152
Image 151
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 151
Image 150
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 150
Image 149
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 149
Image 148
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 148
Image 147
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 147
Image 146
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 146
Image 145
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 145
Image 144
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 144
Image 143
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 143
Image 142
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 142
Image 141
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 141
Image 140
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 140
Image 139
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 139
Image 138
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 138
Image 137
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 137
Image 136
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 136
Image 135
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 135
Image 134
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 134
Image 133
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 133
Image 132
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 132
Image 131
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 131
Image 130
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 130
Image 129
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 129
Image 128
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 128
Image 127
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 127
Image 126
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 126
Image 125
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 125
Image 124
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 124
Image 123
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 123
Image 122
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 122
Image 121
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 121
Image 120
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 120
Image 119
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 119
Image 118
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 118
Image 117
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 117
Image 116
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 116
Image 115
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 115
Image 114
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 114
Image 113
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 113
Image 112
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 112
Image 111
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 111
Image 110
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 110
Image 109
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 109
Image 108
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 108
Image 107
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 107
Image 106
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 106
Image 105
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 105
Image 104
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 104
Image 103
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 103
Image 102
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 102
Image 101
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 101
Image 182
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 182
Image 183
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 183
Image 184
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 184
Image 185
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 185
Image 186
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 186
Image 187
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 187
Image 188
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 188
Image 189
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 189
Image 190
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 190
Image 191
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 191
Image 192
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 192
Image 193
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 193
Image 194
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 194
Image 195
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 195
Image 196
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 196
Image 197
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 197
Image 198
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 198
Image 199
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 199
Image 200
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 200
Image 100
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 100
Image 099
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 099
Image 098
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 098
Image 097
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 097
Image 096
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 096
Image 095
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 095
Image 094
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 094
Image 093
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 093
Image 092
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 092
Image 091
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 091
Image 090
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 090
Image 089
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 089
Image 088
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 088
Image 087
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 087
Image 086
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 086
Image 085
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 085
Image 084
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 084
Image 083
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 083
Image 082
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 082
Image 081
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 081
Image 080
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 080
Image 079
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 079
Image 078
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 078
Image 077
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 077
Image 076
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 076
Image 075
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 075
Image 074
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 074
Image 073
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 073
Image 072
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 072
Image 071
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 071
Image 070
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 070
Image 069
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 069
Image 068
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 068
Image 067
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 067
Image 066
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 066
Image 065
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 065
Image 064
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 064
Image 063
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 063
Image 062
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 062
Image 061
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 061
Image 060
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 060
Image 059
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 059
Image 058
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 058
Image 057
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 057
Image 056
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 056
Image 055
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 055
Image 054
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 054
Image 053
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 053
Image 052
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 052
Image 051
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 051
Image 050
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 050
Image 049
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 049
Image 048
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 048
Image 047
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 047
Image 046
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 046
Image 045
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 045
Image 044
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 044
Image 043
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 043
Image 042
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 042
Image 041
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 041
Image 040
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 040
Image 039
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 039
Image 038
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 038
Image 037
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 037
Image 036
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 036
Image 035
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 035
Image 034
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 034
Image 033
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 033
Image 032
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 032
Image 031
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 031
Image 030
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 030
Image 029
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 029
Image 028
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 028
Image 027
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 027
Image 026
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 026
Image 025
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 025
Image 024
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 024
Image 023
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 023
Image 022
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 022
Image 021
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 021
Image 020
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 020
Image 019
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 019
Image 018
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 018
Image 017
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 017
Image 016
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 016
Image 015
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 015
Image 014
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 014
Image 013
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 013
Image 012
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 012
Image 011
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 011
Image 010
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 010
Image 009
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 009
Image 008
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 008
Image 007
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 007
Image 006
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 006
Image 005
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 005
Image 004
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 004
Image 003
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 003
Image 002
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 002
Image 001
BIBLIA včera, dnes a zajtra Image 001
 
 

 Komentáre