Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Ponuka našich služieb

  Ponuka našich služieb

  Vážení čitatelia, aj po otvorení knižnice môžete naďalej využívať naše online služby: - vypožičiavanie e-kníh cez online katalóg (návod na stiahnutie nájdete na stránke knižnice v sekcii Katalógy→e-knihy) - vypracovanie rešerší (formulár je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke: sekcia Knižnica →Služby→Žiadosť o rešerš, poplatok v sume 3,- € je potrebné uhradiť dopredu na číslo účtu Štátnej pokladnice uvedené v dolnej časti formulára).

  Čítať ďalej...

 • Ja som INNA - Teátro NELINE

  Bábkové predstavenie

  ... bábkové predstavenie o dievčatku, žijúcom v detskom domove, o jej prekonaní samoty, strahu z ľudí a hľadaní dôvery v súčasnom svete

  Čítať ďalej...

 • Letné aktivity - 1. turnus

  Letné aktivity

  Cieľom letných aktivít je pripomenúť si rok 2020 ako Rok slovenského divadla. V rámci podporeného projektu prizveme ako hostí ilustrátora, prírodovedca a divadelníka. Letná aktivity je a bude venovaný divadlu. Nacvičíme si malé bábkového predstavenie, deti si najprv vyrobia vlastné maňušky, kulisy a spracujú dialógy predstavenia.

  Čítať ďalej...

 • Pripomíname si

  Jozef Drenko st. (1904-1980)

  Jedným z priekopníkov vlastivednej práce po vzniku ČSR bol Jozef Drenko starší. Narodil sa 24.3.1904 v Kunovej Teplici. Vyššiu priemyselnú školu strojnícku absolvoval v Košiciach. Vo Fiľakove pôsobil v rokoch 1945-51 ako vedúci zlievárne v Kovosmalte, tu pôsobil neskôr na rôznych postoch a zároveň bol aj učiteľom na večernej škole pracujúcich v rokoch 1951-56. Bol aj aktívnym športovcom, stál pri zrode maratónu v Košiciach (1924). V Lučenci bol tajomníkom Okresného futbalového zväzu, futbalovým rozhodcom, vo Fiľakove členom FTC a tajomníkom Slovenského národného aeroklubu. Ako speleológ v roku 1925 prvý zameral priepasť Zvonivá jama (1000 m). Stal sa aktívnym členom Jaskyniarskeho zboru KSTL. Bol iniciátorom založenia Mestského múzea vo Fiľakove už v roku 1941. Aj jeho pričinením bola zriadená prvá Štátna prírodná rezervácia Šomoška. Aktívne spolupracoval na výskumoch na hrade Fiľakovo, na pohrebisku v Prši, stredovekej dediny Poltár a i. Bol zakladateľom archeologických zbierok Mestského múzea vo Fiľakove. Spracoval obrázkovú kroniku závodu vo Fiľakove (1908-1964). V rokoch 1948-51 v závodnom časopise Výkon na pokračovanie uverejňoval články o dejinách Fiľakova a fiľakovského priemyslu. Jeho životné dielo je zhrnuté v publikácii Spomienky z Kunovej Teplice. Od roku 1965 žil na dôchodku v Lučenci. V rodnej obci mu bola odhalená pamätná tabuľa.

  Čítať ďalej...

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Novohradská knižnica informuje čitateľskú verejnosť o prírastku knižničného fondu beletrie, detskej literatúry a náučnej literatúry všetkých odborov. Akvizíciu knižničného fondu v I. polroku 2020 vo výške 6571,02 € nakúpila akvizície v počte 662 knižných jednotiek s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Čítať ďalej...

 • E-knihy

  E-knihy

  Novohradská knižnica vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s portálom Palmknihy.cz - eReading ponúka svojim čitateľom na vypožičanie vyše 8 000 e-kníh. Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo - stačí mať len platný čitateľský preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).

  Čítať ďalej...

 • Letné aktivity venované Roku slovenského divadla

  Letné aktivity - informácie

  Divadlo v knižnici Letné aktivity v Novohradskej knižnici zamerané na Rok slovenského divadla I.turnus: 1.-7.júla 2020 (prac.dni) II.turnus: 3.-7.augusta 2020 Čas: 8.00 – 12.00 Vek: 8 – 12 rokov Aktivity: tvorivé dielne, čítanie, dramatické hry, dramatizácia rozprávky Hostia: prírodovedec, herec, ilustrátor ( podporené FPU) Poplatok: 20 € Poplatok zahŕňa: materiál na tvorivé dielne, občerstvenie, poistenie Kontakt: 047/4511932, e-mail: detske@nklc.sk Bližšie informácie telefonicky alebo osobne na oddelení pre deti. Počet miest obmedzený

  Čítať ďalej...

 • Rekonštrukcia objektu

  Novohradská knižnica – rekonštrukcia objektu

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizuje Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov vo výške 319 400€ „Rekonštrukciu objektu Novohradskej knižnice“ – oddelenie literatúry pre deti a oddelenie náučnej literatúry. Z uvedeného dôvodu prosíme čitateľskú verejnosť o toleranciu pri poskytovaní výpožičných služieb uvedených oddelení.

 • Otváracie hodiny Novohradskej knižnice

  Kultúrne poukazy na rok 2020

  Novohradská knižnica oznamuje, že prijíma kultúrne poukazy na rok 2020 na úhradu členského poplatku

  Čítať ďalej...

Načítavanie...