Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Ponuka našich služieb

  Ponuka našich služieb

  Vážení čitatelia, aj po otvorení knižnice môžete naďalej využívať naše online služby: - vypožičiavanie e-kníh cez online katalóg (návod na stiahnutie nájdete na stránke knižnice v sekcii Katalógy→e-knihy) - vypracovanie rešerší (formulár je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke: sekcia Knižnica →Služby→Žiadosť o rešerš, poplatok v sume 3,- € je potrebné uhradiť dopredu na číslo účtu Štátnej pokladnice uvedené v dolnej časti formulára).

  Čítať ďalej...

 • Oznam o finančnej podpore

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v roku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 744 knižných jednotiek v hodnote 8 041 €. Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov realizovala vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektu Novohradskej knižnice” – vypracovanie PD na rekonštrukciu časti objektu Vo výške 7 420€ a vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy – aktualizácia PD“ vo výške 5 190€.

  Čítať ďalej...

 • Čitatelia - čitateľom

  Čitatelia - čitateľom

  Pre našich čitateľov aj nešitateľov ponúkame výber prebytočných kníh, ktoré si môžu vybrať z regálu umiestneného pod bránou pri služobnom vchode Novohradskej knižnice a NOS (ul. J. Kármána 2, Lučenec)

  Čítať ďalej...

 • Augustín Kubinyi

  - Významný prírodovedec, muzejný pracovník

  Narodil sa v zemianskej rodine 30.05.1799 vo Vidinej. Študoval na gymnáziu Banskej Bystrici a na kolégiu v Debrecíne, právo na univerzite v Budapešti. Od roku 1821 pôsobil v správe Novohradskej stolice ako podnotár a plných 20 rokov bol dušou kultúrneho života. V Lučenci založil čitateľskú spoločnosť a knižnicu, ktorej fondy však boli zničené pri požiari mesta v roku 1849. Vďaka jeho obetavosti bola činnosť knižnice obnovená. Vyzval obyvateľov mesta a priateľov literatúry k zbierke. On sám daroval knižnici 200 publikácii. Bol spoluzakladateľom a neskôr aj predsedom Uhorskej geologickej spoločnosti, od roku 1843 aj riadiaci člen Uhorskej akadémie vied. Skúmal archeologické lokality v Rimavskej Sobote, Cinobani, Pohorelej, florizoval v Liptove a na Kráľovej Holi. Bol členom vedeckých spoločností vo Viedni, Passau, Amsterdame, Luxemburgu, Kodani a Ríme. Od roku 1843 pôsobil vo funkcii riaditeľa Národného múzea v Budapešti. V roku 1843 bol vymenovaný za kráľovského radcu, od roku 1858 kráľovského komorníka. Augustín Kubínyi bol autorom viacerých knižných prác, botanických archeologických, prírodovedných, cirkevných a politických štúdií. V roku 1869 sa utiahol na odpočinok a 19.09.1873 umrel v Budapešti.

  Čítať ďalej...

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Prírastky knižného fondu NKLC. Akvizíciu z verejných fondov podporil Fond na popdporu umenia, ktorý je hlavným sponzorom projektu.

  Čítať ďalej...

 • E-knihy

  E-knihy

  Novohradská knižnica vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s portálom Palmknihy.cz - eReading ponúka svojim čitateľom na vypožičanie vyše 8 000 e-kníh. Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo - stačí mať len platný čitateľský preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).

  Čítať ďalej...

 • Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku na 1 rok

  Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku na 1 rok

  Novohradská knižnica ako správca nehnutelnosti majetku BBSK, zapísaného na LV č. 9201, k.ú. Lučenec, súpisné číslo 2, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom majetku: - od 1.6.2020 nebytové priestory na prízemí budovy Novohradskej knižnice v Lučenci, o výmere 2 m2 na prevádzkovanie samoobslužného automatu na výrobu rýchleho občerstvenie - len teplé nealkoholické nápoje.

  Čítať ďalej...

 • Rekonštrukcia objektu

  Novohradská knižnica – rekonštrukcia objektu

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizuje Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov vo výške 319 400€ „Rekonštrukciu objektu Novohradskej knižnice“ – oddelenie literatúry pre deti a oddelenie náučnej literatúry. Z uvedeného dôvodu prosíme čitateľskú verejnosť o toleranciu pri poskytovaní výpožičných služieb uvedených oddelení.

 • Otváracie hodiny Novohradskej knižnice

  Otváracie hodiny Novohradskej knižnice

  Novohradská knižnica oznamuje, že knižnica bude OTVORENÁ od 11.5.2020 (pondelok) podľa nezmenených otváracích hodín. Zmeny v otváracích hodinách: 9,00 hod. - 11,00 hod. čas vyhradený pre dôchodcov od 65 rokov (okrem soboty). 12,00 hod. - 13,00 hod. knižnica bude ZATVORENÁ z dôvodu dezinfekcie priestorov. INTERNET A ČITÁREŇ NEBUDÚ SPRÍSTUPNENÉ. Novohradská knižnica oznamuje, že Oddelenie pre deti bude z dôvodu rekonštrukcie dočasne v priestoroch Beletrie - čitárne ( vchod z hlavnej ulice).

  Čítať ďalej...

Načítavanie...