Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Podujatia a tvorivé aktivity

  Podujatia a tvorivé aktivity na I. polrok šk. roka 2019/2020

  Všetkým školám, škôlkam poskytuje Novohradská knižnica informatívnu prípravu – informácie o všetkých knižnično – informatívnych službách, ktoré poskytujeme a základné informácie pre nových členov knižnice. Informatívna príprava je vždy prispôsobená veku detí.

  Čítať ďalej...

 • Oznam o finančnej podpore

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v roku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 744 knižných jednotiek v hodnote 8 041 €. Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov realizovala vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektu Novohradskej knižnice” – vypracovanie PD na rekonštrukciu časti objektu Vo výške 7 420€ a vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy – aktualizácia PD“ vo výške 5 190€.

  Čítať ďalej...

 • Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami“

  Dotazník spokojnosti s kultúrnymi službami“

  Milé návštevníčky, milí návštevníci, pomôžte nám získať spätnú väzbu na služby, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj so svojimi 22 kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ponúka. Informácie, ktoré uvediete v dotazníku, sú anonymné a pomôžu nám pri zlepšovaní našej práce a kvality poskytovaných služieb v našich divadlách, knižniciach, múzeách, galérii, osvetových strediskách a hvezdárni. Dotazník, prosíme, vyplňte do 30. novembra 2019.

  Čítať ďalej...

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny Lučenec 2019 Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie

  Čítať ďalej...

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Prírastky knižného fondu NKLC. Akvizíciu z verejných fondov podporil Fond na popdporu umenia, ktorý je hlavným sponzorom projektu.

  Čítať ďalej...

 • E-knihy

  E-knihy

  Novohradská knižnica vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s portálom Palmknihy.cz - eReading ponúka svojim čitateľom na vypožičanie vyše 8 000 e-kníh. Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo - stačí mať len platný čitateľský preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).

  Čítať ďalej...

 • Čitárik 2018/II

  Čitárik

  Milé čitateľky a čitatelia! Prehupli sme sa do druhej polovice roku 2018 a to nám prinieslo slniečko, opierajúce sa do našich okien. Prázdninové mesiace sme nezaháľali, ale pripravovali sme sa na nadchádzajúci školský rok a aktivity, ktoré nás čakali. Po prázdninách sme sa vás na oddelení pre deti už nevedeli dočkať a tešili sme sa, že budete s vašimi učiteľkami opäť pravidelnými návštevníkmi knižnice, za čo ďakujeme všetkým pedagógom ZŠ a MŠ. Teší nás vaša vysoká návštevnosť a vaše štebotanie pomedzi regály s knihami. Opäť sme v druhej polovici roku pre vás pripravili a zrealizovali veľa podujatí, besied, spoločného čítania a tvorivých dielní. Objavovali sme spolu svet fantázie, ktorý je ukrytý v každej stránke rozprávkových kníh. Doplnili sme fond aj o nové knihy, ktoré vás zaujali. V tomto roku sme si pripomenuli 190. výročie narodenia nášho najvýznamnejšieho rozpráv-kara Pavla Dobšinského a celé číslo nášho a hlavne vášho „Čitárika“ je venované práve ilustráciám z kníh tohto detského spisovateľa. Sme vďačné za vašu priazeň, veď najkrajšou spätnou väzbou je pre nás obrázok nakreslený s láskou, pohľadnice a priania k sviatkom, čokoládka od malého čitateľa, ale hlavne milé slová ktorými nás zakaždým obdaríte. S príchodom Vianoc sme s vami prežívali to veľké očakávanie nadchádzajúcich sviatkov, ale aj nostalgiu, že sa jeden úspešný rok končí. Ďakujeme vám kamaráti ešte raz a prajeme vám aj nám, aby bol nastávajúci rok ešte krajší a aby sme spolu prežili ešte veľa zábavy ale aj poučenia. Vaše knihovníčky Maťka a Jarka.

  Čítať ďalej...

Načítavanie...