Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Ponuka našich služieb

  Ponuka našich služieb

  Vážení čitatelia, aj keď je momentálne Novohradská knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zatvorená, niektoré naše služby prístupné z webu sú Vám k dispozícii. Jedná sa - o vypožičiavanie e-kníh cez online katalóg (návod na stiahnutie nájdete na stránke knižnice v sekcii Katalógy→e-knihy) - vypracovanie rešerší (formulár je k dispozícii na stiahnutie na našej stránke: sekcia Knižnica →Služby→Žiadosť o rešerš, poplatok v sume 3,- € je potrebné uhradiť dopredu na číslo účtu Štátnej pokladnice uvedené v dolnej časti formulára).

  Čítať ďalej...

 • Oznam o finančnej podpore

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja bol v Novohradskej knižnici v roku 2019 realizovaný nákup akvizície v počte 744 knižných jednotiek v hodnote 8 041 €. Novohradská knižnica z kapitálových prostriedkov realizovala vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektu Novohradskej knižnice” – vypracovanie PD na rekonštrukciu časti objektu Vo výške 7 420€ a vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strechy – aktualizácia PD“ vo výške 5 190€.

  Čítať ďalej...

 • Čitatelia - čitateľom

  Čitatelia - čitateľom

  Pre našich čitateľov aj nešitateľov ponúkame výber prebytočných kníh, ktoré si môžu vybrať z regálu umiestneného pod bránou pri služobnom vchode Novohradskej knižnice a NOS (ul. J. Kármána 2, Lučenec)

  Čítať ďalej...

 • František Kreutz (1920 - 2004)

  Pripomíname si

  Slovenský spisovateľ pre deti a mládež, prozaik, učiteľ. Narodil sa v Cinobani, vyrastal v početnej rodine, mal troch bratov a tri sestry. Otec bol uznávaný rytec skla a matka sa starala o domácnosť. Študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci a Banskej Bystrici. Ako učiteľ pôsobil v rokoch 1939-42 na viacerých miestach – Poltár, Krná, Látky, Podkriváň. Vojenskú službu absolvoval v rokoch 1942-46. V rokoch 1947-50 bol riaditeľom meštianskej školy v Detvianskej Hute, v rokoch 1950-60 riaditeľom základnej školy v Šumiaci, 1960-80 v Brezne, kde od roku 1980 žil aj na dôchodku. Bol znalcom regionálnej horehronskej histórie, venoval sa písaniu povestí. Okrem povestí z Horehronia sa zaujímal aj o povesti z Gemera a Novohradu. Od r.1957 ich publikoval v časopisoch Ohník a Slniečko. Poviedky z dedinského prostredia uverejnil v antológiách: Ozveny v nás (1974), V znamení života (1978), Pribúdanie kruhov (1980). Venoval sa aj vlastivednému a literárnemu regionálnemu výskumu a múzejníctvu. Jeho diela pre mládež a dospelých sú na rozhraní historickej prózy a povesťového žánru. Dielo: Kliatba na Muráni (1972), Heľpianska bosorka (1985), Čriepky z breznianskeho rínku (1993). Tematicky sa prezentoval hlavne zbojníckymi povesťami(Prvá kliatba na Muráni, Ozdínsky dvorný blázon). Jeho štúdie a referáty vyšli v zborníkoch: Brezno sedemstoročné (1965), František Švantner (1972)

  Čítať ďalej...

 • Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  Digitálny sprievodca kultúrnymi službami

  22 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa podľa svojho zamerania stará o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je súčasťou našej identity. Naším digitálnym sprievodcom kultúrnymi službami vám chceme ukázať, že vieme ponúkať aj široké spektrum zaujímavých služieb. Nielen tie tradičné, s ktorými ste sa už určite stretli, ale aj jedinečné, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

  Čítať ďalej...

 • Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Novo-zakúpené prírastky knižničného fondu

  Prírastky knižného fondu NKLC. Akvizíciu z verejných fondov podporil Fond na popdporu umenia, ktorý je hlavným sponzorom projektu.

  Čítať ďalej...

 • E-knihy

  E-knihy

  Novohradská knižnica vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s portálom Palmknihy.cz - eReading ponúka svojim čitateľom na vypožičanie vyše 8 000 e-kníh. Kedykoľvek, odkiaľkoľvek a zadarmo - stačí mať len platný čitateľský preukaz (uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty).

  Čítať ďalej...

 • Hans Christian Andersen

  Prezentujeme dielo H. Ch. Andersena .

  Prozaik, dramatik, básnik a rozprávkar. Jeho rozprávky prekladali do slovenčiny najmä Jaroslav Kaňa (Malá morská panna) a Milan Richter (Divé labute alebo Rozprávky s ilustráciami Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej).

  Čítať ďalej...

Načítavanie...